A Házirend a logopédiai munka nyugodt, zökkenőmentes működését szolgálja. Ennek érdekében néhány fontos tudnivaló:

A Házirendet mindenki, aki logopédiai fejlesztés célból érkezik a vállalkozás székhelyéül szolgáló helyszínre (Budakeszi, Honfoglalás sétány 7/3.), önmagára érvényesnek fogadja el.

ÉRKEZÉS, KÉSÉS, HAZAINDULÁS:

 • A logopédiai foglalkozás megkezdése előtt 1-2 perccel érkezzenek, hogy ne vonják el idő előtt az előző gyermek figyelmét.
 • Bejutás: csengetéssel jelezzék az érkezést. A kaputelefon kódja: 10. Kérem, hogy ezt a kezdetektől fogva a felnőtt kezelje.
 • A gyerekeket a foglalkozás kezdetekor a szülő/kísérő adja át a terapeutának, gyerek felügyelet nélkül rövid időre sem maradhat a váróban.
 • A vállalkozás kizárólag a társasház hátsó lakásában működik (Budakeszi, Honfoglalás sétány 7/3.), oda bejutni a szomszéd telkén át lehet. Kérem, hogy az utcáról befelé a foglalkozásra tartva, illetve onnan kifelé távozva fokozottan ügyeljenek a szomszéd lakók nyugalmára.
 • Késés esetén a foglalkozásból megmaradt időt áll módomban felhasználni, ilyen esetben a következő, pontosan érkező tanítvány érdekeit helyezem előtérbe.
 • A foglalkozás vége előtt 5 perccel érkezzenek a szülők/kísérők, ez éppen elegendő arra, hogy a fontos információkat megosszuk egymással.
 • A foglalkozás végeztével a gyermeket csak a szülőnek, vagy az előzőleg bemutatott más felnőtt személynek adom át, számomra idegennek nem. A gyermek a biztonsága érdekében önállóan az épületből nem mehet el, csak az érte személyesen bejövő felnőtt kíséretében. Iskolás gyermekek esetében, ha a szülő előtte írásban kéri (emailben: pragainora@gmail.com), lehetőség van arra, hogy egyedül közlekedjen.

HIGIÉNIA, ÖLTÖZÉK, MEGJELENÉS:

 • A COVID-19 járványra tekintettel a terapeuta, valamint a tanítvány és kísérője számára érkezéskor és távozáskor elengedhetetlen az orrot-szájat takaró maszk viselése.
 • Csak egészséges gyermek vehet részt a foglalkozásokon.
 • A gyermekek a foglalkozásokon tiszta ruházatban jelenjenek meg.
 • A foglalkozások előtt alapos közös kézmosással, a foglalkozásokon plexi fallal és/vagy maszkkal, gyakori szellőztetéssel, fertőtlenítéssel védjük egymást és magunkat a fertőzések elkerülése érdekében
 • Foglalkozásra étlen-szomjan érkező gyermekkel nehéz hatékonyan foglalkozni, ezért indulás előtt gondoskodjanak arról, hogy ez ne legyen probléma. A váróba, a logopédia szobába ennivalót behozni nem szabad.

GYAKORLÁS:

 • A terápia sikere érdekében a szülő, a gyermek és a logopédus hármasának együttműködése, és az otthoni gyakorlás elengedhetetlen. Az órán tanultak rögzítése és automatizálása elsősorban a rendszeres otthoni gyakorlással történik. Ennek sorozatos elmaradása esetén kétséges a logopédiai terápia sikere.

FELSZERELÉS:

 • A foglalkozásokra szükséges saját felszereléseket minden alkalommal kérem hozni, minden egyéb eszközt, alapanyagot helyben biztosítok.
 • A logopédiai szobába lépés előtt kérem, hogy az utcai cipőt vegyék le, saját benti cipőt a téli időszakban érdemes hozni.

 ÓRADÍJ, LEMONDÁS:

 • Fizetés: megbeszélés szerint a hónap végén a megelőző hónap foglalkozásai után készpénzben, vagy átutalással a számlán megadott számlaszámra a számla sorszámának feltüntetésével.
 • Lemondás: órát lemondani indokolt esetben, a foglalkozást megelőző nap 20.00 óráig lehet díjmentesen sms-ben a gyermek nevének feltüntetésével (tel.: +36 30 9331070). Későbbi lemondás esetén rendelkezésre állási díjat (3000ft), le nem mondott órák után teljes óradíjat számolok fel.

Budakeszi, 2020. december 31.