A Házirend a logopédiai munka nyugodt, zökkenőmentes működését szolgálja. Ennek érdekében néhány fontos tudnivaló:

A Házirendet mindenki, aki logopédiai fejlesztés céljából érkezik a logopédiai vállalkozás székhelyéül szolgáló helyszínre (Budakeszi, Honfoglalás sétány 7/3.), önmagára érvényesnek fogadja el.

ÉRKEZÉS, KÉSÉS, HAZAINDULÁS:

 • A logopédiai foglalkozás megkezdése előtt 1-2 perccel érkezzenek, hogy ne vonják el idő előtt az előző gyermek figyelmét.
 • Bejutás: nyitott kapu esetén is csengetéssel jelezzék az érkezést. A kaputelefon kódja: 10. Kérem, hogy ezt a kezdetektől fogva felnőtt kezelje.
 • A gyerekeket a foglalkozás kezdetekor a szülő/kísérő adja át a logopédusnak, gyerek felügyelet nélkül rövid időre sem maradhat a váróban. Iskolás gyermekek esetén ettől előzetes egyeztetés után el lehet tekinteni.
 • A vállalkozás kizárólag a társasház hátsó lakásában működik (Budakeszi, Honfoglalás sétány 7/3.), oda bejutni a szomszéd telkén át lehet. Kérem, hogy az utcáról befelé a foglalkozásra tartva, illetve onnan kifelé távozva fokozottan ügyeljenek a szomszéd lakók nyugalmára.
 • Késés esetén a foglalkozásból megmaradt idő áll rendelkezésre, ilyen esetben a következő, pontosan érkező tanítvány érdekei kerülnek előtérbe.
 • A foglalkozás vége előtt 5 perccel érkezzenek a szülők/kísérők, ez éppen elegendő a fontos információk megosztására.
 • A foglalkozás végeztével a gyermek csak a szülővel, vagy az előzőleg bemutatott más felnőtt személlyel távozhat. A gyermek a biztonsága érdekében önállóan az épületből nem mehet el, csak az érte személyesen bejövő felnőtt kíséretében. Iskolás gyermekek esetében, ha a szülő előtte írásban kéri (emailben: pragainora@gmail.com), lehetőség van arra, hogy egyedül közlekedjen.

HIGIÉNIA, ÖLTÖZÉK, MEGJELENÉS:

 • A COVID-19 járványra tekintettel a szükséges védő-óvó intézkedéseket a hivatalos előírásoknak megfelelően kérem betartani
 • Csak egészséges gyermek vehet részt a foglalkozásokon.
 • A gyermekek, tanítványok a foglalkozásokon tiszta ruházatban jelenjenek meg.
 • Foglalkozásra étlen-szomjan érkező gyermekkel nehéz hatékonyan foglalkozni, ezért indulás előtt gondoskodjanak arról, hogy ez ne legyen probléma. A váróba, a logopédia szobába ennivalót behozni nem szabad.

GYAKORLÁS:

 • A terápia sikere érdekében a szülő, a gyermek és a logopédus hármasának együttműködése, és az otthoni gyakorlás elengedhetetlen. Az órán tanultak rögzítése és automatizálása elsősorban a rendszeres otthoni gyakorlással történik. Ennek sorozatos elmaradása esetén kétséges a logopédiai terápia sikere.

FELSZERELÉS:

 • A foglalkozásokra szükséges saját felszereléseket minden alkalommal kérem hozni, minden egyéb eszközt, alapanyagot helyben biztosítok.
 • A logopédiai szobába lépés előtt kérem, hogy az utcai cipőt vegyék le. A téli időszakban érdemes saját benti cipőt hozni.

 ÓRADÍJ, LEMONDÁS:

 • Fizetés: előre megbeszélt módon: vagy alkalmanként, vagy a hónap utolsó foglalkozásán az aktuális hónap foglalkozásai után készpénzben, vagy átutalással a számlán megadott számlaszámra a számla sorszámának feltüntetésével.
 • Lemondás: órát lemondani indokolt esetben, a foglalkozást megelőző nap 20.00 óráig lehet díjmentesen sms-ben a gyermek nevének feltüntetésével (tel.: +36 30 9331070). Későbbi lemondás esetén rendelkezésre állási díjat, le nem mondott órák után teljes óradíjat számolok fel.

Frissítve: 2023.03.20.